Hallo!

Bent u op zoek naar een kleinschalige zorgboerderij waar warmte, een huiselijke sfeer, individuele benadering en professionaliteit voorop staan? En heeft u zelf een adem pauze nodig? U hebt nu een goed adres.

Wij zijn Hans en Femke Borst, samen hebben wij drie kinderen, Cas (2014) Amber (2015) en Fayen (2016)
Hans is fulltime werkzaam als boer op het familie veehouderij bedrijf , waar 200 koeien gemolken worden. Femke is afgestudeerd voor de studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (HBO opleiding). Met haar ervaring binnen onder andere de geriatrie, gehandicaptenzorg, op een ZMLK-school (zeer moelijk lerende kinderen) en op een zorgboerderij, runt zij nu De Vrijheid.

Ontspanning en gezelligheid zijn termen die we belangrijk vinden binnen De Vrijheid, om zo ieder mens een positieve ervaring mee te geven in het leven en ieder in zijn eigen kracht te zetten. Voor de kinderen vinden we het van belang om respectvol met elkaar om te gaan en het nabootsen van een thuissituatie. We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar helpen. Bijvoorbeeld als een kind van 4 zijn veters niet kan strikken maar iemand anders kan dat wel, dan worden de kinderen gestimuleerd elkaar te helpen. Voor ouderen, mensen met dementie en mensen met een beperking vinden wij het belangrijk dat wij ze een zinvolle dagbesteding kunnen bieden in een warme, veilige en huiselijke sfeer.

Ons doel is om vraaggericht te werken in een situatie waar een ieder zich veilig en thuis voelt. Dit willen wij bieden in de vorm van gezamenlijke spellen en activiteiten of door het ondernemen van kleine uitstapjes zoals naar een park, tuincentrum of het bos. Natuurlijk behoren hier ook buiten activiteiten bij met de dieren.

De wensen die u zelf heeft ten aanzien van de doelen van uw kind/ familielid/cliënt, horen wij graag en nemen wij indien mogelijk mee in de begeleiding. Wij kunnen uw kind/familielid/cliënt een begeleidingswijze bieden waarin zij worden gezien als een mensen met mogelijkheden. Door middel van een professionele blik wordt ieder, een passende benadering geboden.
Wij hopen u vrijblijvend te mogen verwelkomen op ons bedrijf!

Ons bedrijf is gemoderniseerd. De hoofdtak van het bedrijf is het produceren van 1,5 miljoen liter melk per jaar. Dit proberen we te produceren met 195 melkkoeien. Om zoveel melk te kunnen produceren is goed management van belang en een oog voor gezonde koeien. Een combinatie van goed voer en goede verzorging houdt de koeien in optimale vorm.

Ook houden we ons bezig met het opfokken van jong vee. Dat zijn de kalven die geboren worden op het bedrijf. Daarvan houden we de vrouwelijke aan (kui kalven) en de stiertjes (bul) gaan naar de markt. Door de vrouwtjes te houden en later te laten dekken, blijft het bedrijf in zijn groei en blijft er vervanging van de oudere koeien. Op het moment houden we ongeveer 130 stuks jongvee.