Missie/Visie:

Bij De Vrijheid vinden we het belangrijk dat we mensen met dementie zien als gelijkwaardig, net als jij en ik.  Hierdoor vinden we het belangrijk om aan 4 kernwaarden te werken namelijk; je gezien, gehoord, gewaardeerd en je nuttig voelen.

Bij ons blijven mensen met dementie onderdeel van het leven. Door je echt mens te blijven voelen, kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Tijdens het werken met mensen met dementie gaan we met ze om alsof het onze familie is. We behandelen de mensen met respect en liefde.

We zijn ons als team aan het ontwikkelen in de ‘nieuwe’ dementie zorg. Zoals Teun Toebes zo mooi zegt: ‘Anders kijken is anders doen’. We dagen onszelf uit om te kijken naar kwaliteit van leven en niet om merendeels te focussen op veiligheid. Natuurlijk moet er wel een balans zijn.

We zetten in om mensen zoveel mogelijk geluksmomenten te laten beleven en te focussen op hun mogelijkheden. Deelnemers krijgen de vrijheid om te doen waar zij blij van worden. Niets moet en veel mag!

Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en uniek. Iedere deelnemer heeft recht op respect, liefde, andere mensen om zich heen en het maken van eigen keuzes. We spelen in op de mogelijkheden van de deelnemers en bieden ondersteuning bij het maken van zijn of haar keuzes.

Doelstelling:

Ons doel is om de deelnemers zich van waarde te laten zijn en dat ze er toe doen. Door te helpen met activiteiten die binnen de mogelijkheden van de deelnemers liggen, voelen de deelnemers zich gezien en gewaardeerd. Dit doen we door vraaggericht te werken, in een situatie waar ieder zich veilig en thuis voelt. Ontspanning en gezelligheid zijn termen die we belangrijk vinden binnen De Vrijheid. We willen iedere deelnemer positieve ervaringen mee geven en iedereen in zijn kracht zetten. Dit doen wij door gebruik te maken van persoonsgerichtezorg. Waarin een ieder kan zijn wie hij/zij is. Een ander doel is dat u de ruimte krijgt om op te laden voor wanneer uw partner/familie thuis is. Heeft u zelf wensen in de bejegening of mogelijkheden? laat het ons weten en we kijken samen wat we kunnen betekenen.