Missie/Visie:

De Vrijheid staat voor deskundige en liefdevolle begeleiding waarbij respect, ontspanning, gezelligheid en herkenbaarheid voorop staat.
We willen iedere deelnemer positieve ervaringen meegeven in het leven en in hun eigen kracht zetten. Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en uniek. Iedere deelnemer heeft recht op respect, ontplooiing, andere mensen om zich heen en het maken van eigen keuzes. Dit betekent dat wij binnen De Vrijheid ieder mens respecteren, inspelen op de mogelijkheden van de deelnemers en ondersteuning bieden bij het maken van zijn of haar keuzes.

Doelstelling:

Ons doel is om de deelnemers zich van waarde te laten zijn en dat ze er toe doen. Door te helpen met activiteiten die binnen de mogelijkheden van de deelnemers liggen, voelen de deelnemers zich gezien en gewaardeerd. Dit doen we door vraaggericht te werken, in een situatie waar ieder zich veilig en thuis voelt. Ontspanning en gezelligheid zijn termen die we belangrijk vinden binnen De Vrijheid. We willen iedere deelnemer positieve ervaringen mee geven en iedereen in zijn kracht zetten. Dit doen wij door gebruik te maken van belevingsgerichtezorg. Waarin een ieder kan zijn wie hij/zij is. Een ander doel is dat u de ruimte krijgt om op te laden voor wanneer uw partner/familie thuis is. Heeft u zelf wensen in de bejegening of mogelijkheden? laat het ons weten en we kijken samen wat we kunnen betekenen.