Mogelijkheden

Ons aanbod wordt in het kennismakingsgesprek besproken en de doelen en mogelijkheden worden afgestemd op de persoon. Iedere deelnemer die bij De Vrijheid komt, wordt gezien als een persoon met mogelijkheden. Door middel van deskundigheid, wordt aan iedereen een passende benadering geboden. Uitgangspunten hierbij zijn nabijheid, eigen regie, vrijheid en herkenbaarheid.

Het doel is om de deelnemers een leuke en zinvolle dagbesteding te bieden, waar ieder er toe doet. We hebben daarom gekozen om geen vaste werkzaamheden aan te bieden, maar elke dag de activiteiten af te stemmen op de behoeften van de deelnemers. Zo is er nooit werkdruk en zijn de deelnemers vrij om activiteiten te doen die ze willen. Geen dag is hetzelfde bij zorgboerderij De Vrijheid. Ons motto is dan ook: Niets moet, veel mag!

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om gebruik te maken van de kapper of pedicure die geregeld langs komt op de zorgboerderij.