Missie/Visie & Doelstelling

Missie/Visie:
De Vrijheid staat voor deskundige en menselijke begeleiding waarbij respect, ontspanning, gezelligheid en herkenbaarheid voorop staat.
We willen iedere deelnemer positieve ervaringen meegeven in het leven en in hun eigen kracht zetten. Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en uniek. Iedere deelnemer heeft recht op respect, ontplooiing, andere mensen om zich heen en het maken van eigen keuzes. Dit betekent dat wij binnen De Vrijheid ieder mens respecteren, inspelen op de mogelijkheden van de deelnemers en ondersteuning bieden bij het maken van zijn of haar keuzes.

Doelstelling:
Ons doel is om vraaggericht te werken, in een situatie waar ieder zich veilig en thuis voelt. Ontspanning en gezelligheid zijn termen die we belangrijk vinden binnen De Vrijheid.
Voor kinderen vinden we het van belang dat ze zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen, een zinvolle dagbesteding hebben,  uitdaging vinden en zichzelf mogen/kunnen  zijn. Een ander doel is dat u als opvoeder/verzorger even op adem kunt komen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw kind, familielid of cliënt.
De wensen die u zelf heeft ten aanzien van de doelen van uw kind, familielid, cliënt, horen wij graag en nemen wij indien mogelijk mee in de begeleiding.

DSC06716